Onko veljeys harmoniaa?

Published by: Kari Muurinen on 15th Jun 2010 | View all blogs by Kari Muurinen
Kun vallitseva olotila tuntuu harmoniselta, niin veljeyden toteuttaminen on helppoa. Veljeyden on kuitenkin kestettävä kaikissa tilanteissa. Veljeys on siis enemmän kuin harmonia, se kestää ns. epäharmoniaakin siten, että suvaitsevaisuuden, anteeksipyynnön ja -annon on oltava veljien kesken itsestään selviä toimintamalleja. Mietitäänpä kuitenkin tuota harmoniaa. Jos tähdellä on parillinen määrä sakaroita, niin jokaisella sakaralla on vastasakara vastakkaisella puolella. Aivan samoin on ympyrän kehän jokaisella pisteellä samalla halkaisijalla oleva vastapisteensä. Tällainen tähti ja ympyrä ovat kyllä harmonisen kauniita. Harmoniaan kuuluukin, että jokaisella osalla on vastakkainen osansa, sillä muutenhan se ei olisi harmoninen (säännöllinen kaikkiin suuntiin). Puoliympyrä ei ole harmoninen kaikkiin suuntiin. Miksi sitten näemme harmonisuuden vaikka näitä vastakohtaisuuksiakin on? Tämä johtuu siitä, että näemme koko kuvion. Tällöin emme oikeastaan näe vastakohtaisuuksia, vaan saman asian eri puolia, komplementteja, jotka täydentävät toisiaan ja esittävät koko skaalan esimerkiksi ympyrässä halkaisijan. Ristiriitatilanteissa ei näin ollen ole järkevää syyttää toista harmonian tai veljeyden rikkomisesta vaan pyrkiä laajentamaan katsantoaan niin, että harmonia ilmaantuu. Jos joku ei näe totuutta vielä, niin annapa ajan kulua ja tee parhaasi, niin asia muuttuu. Uudet asiat tuntuvat rikkovan harmonian, ja niinhän ne aluksi tekevät ennen kuin kokonaisuus selviää. Onkin muistettava, että harmonia vallitsee maailmassa aina ja maapallon koulu toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä havaitaan, kun maltetaan asioita tutkia. Turhaa on olosuhteita tai kanssaveljiä syytellä, vaan on osattava itse tehdä toimenpiteet, joilla harmonia säilyy.

Comments

0 Comments

     
Please login or sign up to post on this network.
Click here to sign up now.