Karkeasta hienoon

Published by: Kari Muurinen on 29th Aug 2010 | View all blogs by Kari Muurinen

Karkeasta hienoon

Kun haetaan asioiden syitä tässä aineellisessa maailmassa, niin yleensä aluksi nähdään selvät fyysiset reaktiot, sitten aletaan suunnata katse hienompiin ja hienompiin toimintoihin. Ihmisten ollessa kyseessä lopuksi etsitään motiiveja ja voidaanpa tietysti etsiä niillekin taas syitä. Joka tapauksessa ihmisen tekojen taustalla ymmärretään olevan motiivi, jonka henki tai etiikka voidaan helposti nähdä. Usein ihmisten motiiviksi paljastuu jokin itsekäs halu, mutta onhan esimerkkejä jaloista tarkoituksista olemassa.

Kristosofia kertoo ainemaailman ja fyysis-kemiallisen maailman välillä olevan eetteri- eli energiatason. Tämä on se salaperäinen linkki aineen ja tajunnan välillä. Tämä eetteriaine tottelee ihmisen tajuntaa hänen kehossaan. Fyysinen aine taas tottelee tätä eetteriä. On toki huomattava, että ihmisen tietoinen mieli eli tajunta ei ohjaa koko eetterikehoa vaan myös tiedostamaton puolen eli salatajunnan, joka käsittää ns. yli- ja alitajunnat. Tämä eetterikeho ohjaa sitten mm. ihmisen aisteja ja fyysisen ruumiin toimintoja. Eetteritason kautta on myös koko fyysinen ruumis luotu. Jos ihminen hallitsisi koko tajuntaansa, kaikkia kykyjään ja mahdollisuuksiaan, niin hän voisi vaikuttaa ensin koko eetterikehoonsa ja siten myös fyysiseen ruumiiseensa. Tämä onkin ihmisen lopullinen päämäärä, luoda kuolematon kirkastusruumis kuten Jeesus Nasaretilainen ensimmäisenä ihmisenä teki. Tätä on tietysti nykyihmisen vaikea niellä ja kaukainen päämäärähän se vielä onkin.

Joka tapauksessa tajunta liikuttaa ainetta, ruumista, mikä onkin ihmeellistä. Tiede ei voi sitä vielä selittää ja siksi se pyrkii hylkäämään koko tajunnan, kuten materialistisessa mallissa tehtiinkin.  No ihmismieli ei voi kuitenkaan tajuntaa sivuuttaa, sillä sehän on juuri tuo tajunta. Jokaiselle on varmaankin selvää siis, että ihmismieli ohjaa fyysisen kehon liikkeitä. Ei siis ole vaikea ymmärtää, että salatajunta ohjaa myös fyysisen ruumiin toimintoja. Olemmehan jokainen kuullet joogeista, jotka hallitsevat ruumiistaan enemmän kuin tavalliset treenaamattomat ihmiset. He ovat päässeet tunkeutumaan osittain jo salatajunnan puolelle.

Miksi on sitten tarpeellista ymmärtää tämän eetteripuolen olemassaolosta? Ottakaamme nyt esimerkiksi sairaudet. Länsimainen lääketiede on löytänyt monien sairauksien takaa pienorganismeja, viruksia ja bakteereja. Niitä pidetään sairauksien syynä. Kuitenkaan ei tiedetä, miksi ne tarttuvat joihinkin, mutta eivät kaikkiin. pienorganismit eivät siis ole lopullinen, eikä edes parantamisen kannalta riittävä syy sairauksien ymmärtämiseen. Itämaisessa lääketieteessä on jo muuten vuosituhannet tunnettu eetterikeho ja myös sairauksien henkinen puoli. Voi helposti ymmärtää, että tuollainen pieni virus tai bakteeri aistii, liikkuu ja toimii erittäin herkkien energioiden avulla ja mukaisesti. Eihän sen maailmaa liikuta ihmisen raajojen liikkeet. Jokin voima näitä pieneliöitäkin ruumiissamme ohjaa, sekä estää tai päästää siihen tunkeutumaan. Puhutaan vastuskyvystä, jolla nykyään kyllä ymmärretään enemmänkin ruumiin kuntoa, ja tokihan ennen sairastumista ruumiin kunto ensin heikkenee. Mutta ehkä jo ennen sitä on jonkinlaista muutakin hienompaa vastustuskykyä. Jos nyt muistetaan tämä eetterikeho, jota tajunta liikuttaa, niin on helppo käsittää, että tämä eetterikeho määrää myös kaikkien pienorganismien liikkeistä kehossa, ja siten myös ns. tautien vastustuskyvystä.

Loppujen lopuksi me ihmiset itse määräämme tiedostamattamme myös sairauksistamme. Jos osaisimme elää terveesti, mikä merkitsee siis sellaisessa tajunnantilassa, jolloin tautibakteerit ja -virukset pysyisivät meistä poissa tai eivät kehossamme pääsisi aiheuttamaan sairautta, olisimme terveitä. Tajunnan terveellinen elämä on epäitsekästä, ulkomaailmaan auttavasti ja myönteisesti suhtautuvaa. Tarkemmin terveellinen elämä on esitetty Vuorisaarnassa. Onhan kerrottu, että jos otamme sen oppaaksemme, niin tsakramme, jotka ovat eetteriruumiimme voimakeskuksia, heräävät eli energiat suuntautuvat oikein ja vahvistuvat. Tällöin mitään tukkeutumia tai epätasapainotiloja ei voi ilmetä ja pysyvä terveyden tila on saavutettu, sairaus voitettu. Tietysti myös uudenlaisia kykyjä herää tällöin ihmisessä.

 

Comments

0 Comments

     
Please login or sign up to post on this network.
Click here to sign up now.