Jälleensyntyminen

Published by: Kari Muurinen on 19th Jul 2013 | View all blogs by Kari Muurinen

Jälleensyntyminen

Nykyajan ihmisen on vaikea hyväksyä ihmisen jälleensyntymisen ideaa. Tämä johtuu pääasiallisesti kahdesta seikasta. Ensiksikin ihmiset eivät yleisesti muista edellisiä jälleensyntymiään ts. ruumistuksiaan tähän fyysiseen maailmaan. Toiseksi ihmisen ajatellaan olevan vain fyysinen ruumis ja tämä tunnettu tietoinen persoonallisuus. Totuushan onkin, ettei tämä epätäydellinen persoonallisuus synny uudelleen maailmaan, eikä sivumennen sanoen myöskään fyysinen ruumis, jollei nyt periytymistä lasketa sellaiseksi. Mutta kristosofisen maailmankuvan mukaan ihminen ei olekaan vain tämä tietoinen persoonallisuus, vaan hänessä on myös syvempiä tiedostamattomia kerroksia. Tätä ei tiedekään kiellä, vaan on hyvin tietoinen alitajunnasta. Itse asiassa kehityksen myötä yhä enemmän tiedostamatonta tuleekin tietoisuuden piiriin. Tämän tiedostamaton vaikuttaakin elämäämme ja ruumiiseemme monin tavoin. Esimerkiksi plasebo-vaikutus on osittain tiedostamatonta, mutta sen merkitys paranemisessa on suuri. Jos ihminen eläisi syvempien elämän lakien mukaisesti, niin hän voisi saavuttaa hänelle asetettuja korkeampia päämääriä kuten terveys.

Mikä nyt sitten jälleensyntyy ihmisessä? Kristosofian mukaan se on ihmisen olemuksen syvemmällä tasolla (manas) oleva osa, jota nimitetään korkeammaksi minäksi tai oikeastaan se saa aikaan ihmisen syntymisen aineelliseen maailmaan. Oikeampaa olisikin sanoa, että korkeampi minä inkarnoituu eli aineellistuu, ja mitä enemmän tämä persoonallisuus on todella ilmentänyt elämässään korkeampaa puoltaan, niin sitä enemmän tästä persoonallisuudesta jälleensyntyy seuraavassa ruumistuksessa.

Jälleensyntymistä ei voikaan ymmärtää ainakaan oikein, jos ei jäsennä mukaan myös sellaisia käsitteitä kuin kehitys, ihmisen monitasoinen rakenne jne. On vaikea nähdä, että jokin eo. kolmesta voisi toteutua yksin ilman toisia yksilöllisellä tasolla. Materialistinen näkemyshän, missä vain fyysinen nähdään todellisuutena, vastakohtana juuri monitasoiselle todellisuuskäsitteelle kieltää jälleensyntymisen ja yksilön kehityksen. Kysymys on aina kokonaisuudesta, maailmankuvasta, ei vain yksittäisten seikkojen sopimattomuudesta toisenlaiseen kokonaisuuteen. Kristillisen kirkonkin on vaikea päästä järjettömästä maailmankuvasta loogiseen henkiseen näkemykseen ilman jälleensyntymisen tyyppistä käsitettä.

Comments

0 Comments

     
Please login or sign up to post on this network.
Click here to sign up now.