Vaikenemisen jalo taito

Published by: Kari Muurinen on 4th May 2011 | View all blogs by Kari Muurinen

Vaikenemisen jalo taito

Eräs tuttu kristosofisista opetus kuuluu seuraavasti: ”Totuus on tuotava julki”. Tätä on helppo käyttää perusteluna lähes kaikelle puheelle. Usein unohtuu, että kyse on nimenomaan totuudesta, ei mistä tahansa kannanotosta. On turha esittää mielipidettä, jota ei osaa perustella. Se, että puolustaa äänekkäästi jonkun henkilön kantaa, koska hän on ollut muissakin asioissa oikeassa, on vain puolueellisuutta ja sympatiaa. Todellinen mestari ei pyydäkään ketään puolustamaan itseään vaan totuutta. Totuus on oikeastaan lopullisen päätelmän lisäksi myös perustelut, jotka ovat siihen johtaneet. Usein esitetään sellaisia perusteluja, jotka voitaisiin esittää lähes minkä tahansa seikan ohessa. Samoin myös irrotetaan jokin yksityiskohta ympäristöstään ja tehdään siitä pätevä aivan eri tilanteeseenkin. Toki lähes jokainen esittää välillä vääränlaisia perusteluja, mutta totuuden etsijät osaavat luopua sellaisista oikeiden päätelmien kuulemisen jälkeen. Tuo tarkasteltava opetus onkin tarkoitettu oikeastaan lähinnä siihen, että uskallettaisiin sanoa totuus sen itsensä vuoksi, eikä pelättäisi sitä, miten valheen vallassa oleva maailma saattaa sanojaa kovistella. Sen kyllä kestää, jos osaa sanomansa perustella, eikä ole kiinni maailmallisissa arvoissa.

No, entä miten on sitten vaikenemisen laita? Onhan myös sanottu, että kieli on tehokkain nykymaailmassa käytetty ase. Puhumalla kaikki lopulta selviää, mutta ei millä tahansa puheella. Kaikki mitä sanotaan, ei siis todellakaan ole totta sanan korkeimmassa tarkoituksessa. Totuus on aina sopusoinnussa rakkauden ja hyvän tahdon kanssa. Sanomatta voisi siis hyvinkin jättää kaiken sellaisen, jolla ei ole hyvää vaikutusta kuulijoihin tai henkilöihin, joihin puhe liittyy. Ei ole esimerkiksi hyvä sanoa, että joku on tyhmä, vaikka hän olisikin persoonallisesti vähemmän älykäs kuin sanoja, sillä tyhmä on halventava ilmaus. Tuomitsemisella ei tunnetusti ole hyvää vaikutusta, auttamisella sitä vastoin on.  Rajoitettua tietoa on erittäin helppo käyttää toisen vahingoittamiseen, mutta rajoitettu tieto on eri asia kuin totuus. Voisi siis sanoa, että vaikeneminen on kultaa, kunnes voi tuoda totuutta julki. Vaikenen nyt.

Comments

0 Comments

     
Please login or sign up to post on this network.
Click here to sign up now.